کاتالوگ دیجیتال

جستجو در ماشین آلات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دستگاه تولید کلوچه و شیرینی مغزدار رومیزی

دستگاه تولید کلوچه و شیرینی مغزدار رومیزی

مدل: OM520

دستگاه تولید کلوچه و شیرینی مغزدار رومیزی

دستگاه تولید کلوچه و شیرینی مغزدار رومیزی

مدل: OM520OPT

دستگاهی مناسب تولید در ظرفیت پایین در فضای محدود.
این دستگاه توانایی تولید کلوچه های مغزدار و بارهای خرمایی (خمیر خرما) یا خمیر فرم گرفته مغزدار را دارد.

  • ویژگی های برجسته

  • امکانات

کمیت و مقدار خمیر و مغزی آن، در دستگاهقابل تنظیم می باشد.