کاتالوگ دیجیتال

جستجو در ماشین آلات

خط تولید نیمه اتوماتیک انواع کاپ کیک

شماتیک خط تولیدک

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ابتدای پروسه شامل دستگاه پریمیکسر خواهد بود که مواد اولیه را برای بدست آوردن خمیر میکس می‌کند. سپس خمیر از طریق پمپ برای هوادهی به توربو میکسر منتقل می‌شود.
خمیر هموژنیزه شده از طریق پمپ به دیپازیتور منتقل می‌شود.
دیپازیتور توانایی تولید انواع متنوعی از کاپ کیک، از 10 تا 500 گرم، بسته به سینی‌های کاپ کیک در شکل‌های مختلف دارد. دیپازیتور خمیر، وزن مورد نظر خمیر را داخل سینی‌ها می‌گذارد.

  • خط کامل شامل ماشین آلات ذیل می باشد:

پریمیکسر

پریمیکسر

مورد استفاده: جهت میک خمیر کیک

 

 

توربومیکسر

توربومیکسر

مورد استفاده: جهت هوادهی خمیر کیک

 

 

دیپازیتور کاپ کیک

دیپازیتور کاپ کیک

مورد استفاده: جهت دیپازیت خمیر در قالب های سینی بطور تک رنگ یا دو رنگ

خمیرگیر 180 کیلویی

خمیرگیر 180 کیلویی

مورد استفاده: جهت اماده سازی خمیر

فر گردان

فر گردان

مورد استفاده:جهت پخت محصولات

دستگاه بسته بندی

دستگاه بسته بندی

مورد استفاده:جحهت بسته بندی محصولات

ظرفیت تولید
وزن محصول
فضای مورد نیاز
برق مصرفی
پاز مصرفی
700 -400 گیلوگرم در ساعت
15-150 گرم
18x12 متر مربع
60 کیلووات
30-40 متر مکعب