محصولات قابل تولید با 2 مخزن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محصولات قابل تولید با 3 مخزن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم استامپ پنوماتیک

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم کاتر پنوماتیک

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم لعاب زن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم استامپ المنتی و جک پنوماتیکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم تولید محصولات طنابی و دورپیچ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سیستم وایرکات جهت تولید شیرینی های تک رنگ و دو رنگ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محصولات اُپن تاپ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نان های مغزدار با مغزی مارمالاد، گوشت، مرغ و سبزیجات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نوار نقاله مخصوص جهت تولید محصولات بیضی و گرد مثل کبه و...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-